BedreBolig

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

BedreBolig rådgivning

BedreBolig rådgivning er et rigtig godt værktøj til at få rådgivning indenfor energi samt overblik over anslåede udgifter i forbindelse med renoveringer. BedreBolig konceptet er især rettet mod husejere, der ønsker at blive boende i huset i nogle år.

Stor erfaring

BedreBolig rådgiver Kim Jørgensen har stor erfaring fra en lang række BedreBolig planer især indenfor klimaskærm, udskiftning af varmeanlæg fra olie, gas og træpiller til varmepumper samt omlægning af fjernvarme til lavtemperatur.

Hvad kan BedreBolig rådgivning bruges til?

Sidder du i eget hus og overvejer at udskifte varmekilden eller renovere huset, kan en BedreBolig plan give et rigtig godt overblik over energibesparelser samt udgifter til renoveringerne. BedreBolig planen hjælper med at prioritere din indsats, og den giver et overblik over de finansielle omkostninger, hvis der skal ydes lån til projektet. Ikke mindst er EMOFyns BedreBolig rådgivning fuldstændig uafhængig og uvildig. Vi ser på helheden og ikke kun på enkelte dele af din bygning.

Landsdækkende service

EMOFyn er lokalt forankret på Fyn og yder med den centrale placering landsdækkende service.

Certificering

Energistyrelsen har fastsat en lang række krav, som skal overholdes for at være godkendt som BedreBolig rådgiver og -virksomhed.

EMOFyn er selvfølgelig certificeret og godkendt af Energistyrelsen.

BedreBolig rådgivning

Priser

BedreBolig-besøg uden rapport: fra 2.500,- kr. inkl. moms

BedreBolig-plan – dvs. besøg med rapport: fra 4.000,- kr. inkl. moms

BedreBolig-plan inkl. termografering: fra 5.000,- inkl. moms

Tillæg for huse over 200 m² men under 300 m²: 550,- kr. inkl. moms

Kørsel er ikke inkluderet i priserne men aftales fra sag til sag.

Vil du vide mere?

Læs mere om konceptet hos Energistyrelsen her: https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bedrebolig

Kontakt EMOFyn

EMOFyn har erhvervsforsikring hos Tryg Forsikring A/S, CVR nr. 24260666, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 70 11 20 20, der geografisk dækker Danmark.

Tilbage til forsiden