Energirådgivning

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Energirådgivning

EMOFyn leverer uvildig og uafhængig energirådgivning.

Det kan eksempelvis foregå med et energitjek med efterfølgende rapport, hvor der er særligt fokus på, at beskrivelser er let forståelige og nemme at anvende i praksis. Et eksempel kan fremsendes, hvis det ønskes.

Hvorfor energioptimere?

Der er mange rigtig gode grunde til at energioptimere vores bygninger.

Energiforbruget i bygninger udgør godt 40% af energiforbruget i Danmark, og de eksisterende bygninger indeholder mange potentialer for energibesparelser. En
analyse fra Aalborg Universitet (2016) viser, at samlet set bør eksisterende bygningers totale varmeenergiforbrug reduceres med 40% fra i dag og frem til 2050 for at nå
målet om 100% vedvarende energi i 2050. (kilde: Dansk Byggeri, Byggeriets Energianalyse 2017)

For den enkelte bygningsejer kan der være store økonomiske fordele i energirenovering. Men selvom en investering ikke er umiddelbart rentabel, kan energirenovering ofte føre til langt bedre komfort samt bedre indeklima.

Ikke mindst medfører mindre energiforbrug også mindre udledning af CO2. Herunder ses hvor meget mindre CO2, der udledes til atmosfæren for hver sparet kWh fordelt på brændselstyper:

  • Olie: 265 gr. CO2 pr. kWh
  • Naturgas: 204 gr. CO2 pr. kWh
  • El: 181 kWh CO2 pr. kWh
  • Fjernvarme: 122 gr. CO2 pr. kWh

(kilder: Bogense Forsyning og Energinet.dk)

Uvildighed

EMOFyn lader ikke rådgivningen farve af, at der skal sælges et bestemt produkt, som f.eks. en varmepumpe, efterisolering mv.

Uafhængighed

EMOFyn er uafhængig af interesseorganisationer. Det betyder, at EMOFyn rådgiver efter kundens behov og ikke efter eksempelvis at fremme en bestemt energiteknologi frem for en anden.

Landsdækkende service

EMOFyn kan måske lyde lidt begrænset i forhold til lokalitet, men den tidligere placering på Fyn var central i forhold til at udføre opgaver i hele Danmark. Nu er virksomheden placeret på Djursland.

Læs mere

Du kan læse mere om EMOFyns ydelser her

Hvis ikke du lige finder det, du leder efter, skal du blot kontakte EMOFyn – så finder vi sammen en løsning.

Kontakt EMOFyn

Tilbage til forsiden