Sommerhusejere protesterer mod havvindmøller

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Sommerhusejere protesterer mod havvindmøller

21. september 2018 Forsyning 0

Energy Supply skriver:

Havvindmøller bliver mødt af protester

Wattenfalls planer om nye vindmølleparker langs den jyske vestkyst møder stor modstand fra grundejere ud til kysten. Omkring 600 grundejere kæmper indædt mod projektet og har stillet krav om erstatninger med henvisning til, at deres sommerhuse bliver langt mindre værd, når naturen skæmmes af høje vindmøller tæt på land.

Foreløbig har grundejerne fået stillet i udsigt, at deres krav til taksationsmyndighederne bliver vurderet inden for den kommende måned. Derefter regner grundejerne selv med, at de får en endelig melding i begyndelsen af 2019 – det skriver Energy Supply.

– Allerhelst ser vi dog møllerne flyttet meget længere til havs. Det handler mindre om erstatningen, siger Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit.

Der er tale om et projekt med i alt 41 møller, der vil øge den danske elproduktion med over ti procent. Havmølleparkerne skal stå færdige 31. december 2020.