GDPR

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Information om persondatasikkerhed – også kaldet GDPR

Som følge af loven om persondatasikkerhed – General Data Protection Regulation (GDPR) – forklares herunder hvordan og hvornår EMOFyn indsamler personlige informationer, og hvordan de behandles.

Hjemmesiden www.emofyn.dk kan besøges uden at afgive personlige informationer.

Hvilke informationer indsamles?

Når EMOFyn skal udføre en opgave, behøver EMOFyn følgende oplysninger:

 • Navn
 • Leverings- og faktureringsadresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • CVR nr. (kun erhverv)

Hvornår indsamles informationer?

EMOFyn indsamler informationer når:

 • Der sendes forespørgsler eller rettes kontakt til EMOFyn.
 • Der afgives bestilling, bekræftes en ordre eller sker ordreændringer via e-mail eller telefon.
 • Der sendes nødvendige dokumenter til EMOFyn, for at EMOFyn kan udføre opgaven.
 • Der markedsføres overfor potentielle nye kunder.

Der indsamles kun oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre en eventuel ordre.

Videregivelse af oplysninger

EMOFyn videregiver ikke personlige oplysninger til tredjepart. Undtaget er dog eventuelle underleverandører som for eksempel andre energikonsulenter, der udfører arbejde under EMOFyns ansvar og ledelse.

Hvad bliver informationerne brugt til?

EMOFyn bruger de indsamlede informationer til:

 • At sikre levering af den korrekte ydelse på den korrekte adresse til den korrekte person.
 • At yde den bedste kundeservice.
 • At muliggøre opfølgning på henvendelser til EMOFyn.
 • At sikre at eventuel markedsføring sker til relevante modtagere.

Hvor længe opbevares informationer?

Informationer opbevares indtil kunden opsiger kundeforholdet med EMOFyn.

I henhold til Bogføringsloven opbevares kontaktinformationer, firmaoplysninger og transaktionsinformationer i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Energimærker og BedreBolig-rapporter samt informationer anvendt til udførelse af disse opbevares i henhold til Energistyrelsens regler.

Ændring af informationer

Hvis det ønskes, kan informationer til enhver tid ændres. Det sker ved henvendelse på mail til info@emofyn.dk eller på tlf. 25 79 29 50.

Brud på sikkerheden

EMOFyn passer godt på personlige informationer. Der opbevares kun data på servere placeret i Danmark. Hvis der sker brud på sikkerheden, og der er sandsynlighed for, at persondata er stjålet, er EMOFyn forpligtet til at underrette såvel Datatilsynet som den eller de personer, hvis oplysninger er stjålet. Dette skal ske senest 72 timer efter brud på sikkerheden er indtruffet.

Sikkerhedsansvarlig person

EMOFyns sikkerhedsansvarlige person – også kaldet DPO (Data Protection Officer) – er Kim Jørgensen.

Kontakt EMOFyn

Tilbage til forsiden