Om EMOFyn

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Om EMOFyn

Her kan du læse mere om EMOFyn – uvildig og uafhængig energirådgivning.

Erfaring

Fundamentet for EMOFyn er bredt og omfatter blandt andet en del erfaring fra kommuner samt erfaring fra en større dansk non profit organisation indenfor miljø og energi. EMOFyns ydelser er derfor anvendelige for såvel private som offentlige myndigheder og andre større organisationer.

Hvad betyder navnet?

De tre første bogstaver “EMO” kan tolkes som en forkortelse for “EnergiMærkningsOrdningen”.

Men de tre bogstaver har også en anden betydning:

“E” står for Energi

Energi og energirådgivning er det, som det hele drejer sig om.

“M” står for Miljø

Mindre energiforbrug, anvendelse af vedvarende energikilder osv. er positive faktorer for vores miljø. Det kan ingen vist være i tvivl om. Men ordet “Miljø” er efterhånden blevet lidt udvandet. Ofte høres udtalelser som “Vi gør noget for miljøet” eller “Vi arbejder med grønne teknologier for miljøets skyld”. Det lyder vældig fint. Udfordringen er bare, at det kan lyde som en opofrelse og ikke som et grundlæggende udgangspunkt for tanker og produkter. I stedet bør vi egentlig tale om, at vi gør det for vores egen skyld – og ikke kun for miljøets skyld. For hvis ikke vi formår at omstille vores liv og vaner til at være bæredygtige, så har vi nok en begrænset fremtid her på kloden.

“O”: Ordentlighed og Omtanke

Ordentlighed er kernen i EMOFyns arbejde. Der lægges stor vægt på uvildigheden og uafhængigheden. Kundens behov er i fokus, og EMOFyn har en helhedsorienteret tilgang til rådgivning. Det betyder, at EMOFyn ser på alle muligheder for energioptimering og ikke kun på et enkelt begrænset fagligt område.

Omtankens udgangspunkt er, at Rom ikke blev bygget på én dag. Når vi hver især skal lægge vores hverdag om til mere bæredygtighed, så er der ikke andre til at betale for den økonomiske investering end os selv.

Et eksempel: Det kan være en uoverskuelig økonomisk opgave at omlægge et ældre hus ude på landet fra oliefyr til varmepumpe. Her kommer energirådgivning med omtanke og ordentlighed ind i billedet: Måske investeringen kan tages lidt af gangen f.eks. ved at starte med at installere en brugsvandsvarmepumpe og lade den producere det varme brugsvand. Så skal oliefyret kun bruges til rumvarme, og det kan måske slukkes helt op til 5 – 6 måneder om året. Så er vi med lidt omtanke da kommet et stykke hen ad vejen mod mere bæredygtighed. Ganske vist er oliefyret ikke skrottet helt, men det kører mindre.

“Fyn” Lokalt forankret – landsdækkende service

Det kan lyde som om, EMOFyn er geografisk begrænset, men det er ingenlunde tilfældet. EMOFyn er landsdækkende, og Fyn var tidligere udgangspunktet, men virksomheden er nu flyttet til Djursland.

Priser og kvalitet

EMOFyn leverer en høj kvalitet, som matcher de bedste aktører på markedet. Kundernes behov og udfordringer er i centrum. Priserne er rimelige, så det er muligt at levere en høj grad af kvalitet i f.eks. energirapporter til en lavere pris end de reelle konkurrenter på området.

Uvildig og uafhængig

EMOFyn er uvildig. Det betyder, at rådgivningen ikke indebærer en skjult dagsorden om at sælge en varmepumpe, et nyt tag eller noget mere isolering. Det betyder så også, at EMOFyns rådgivning ikke er gratis.

EMOFyn er også uafhængig. Det vil sige, at EMOFyn ikke er underlagt en forening eller organisation, som har interesse i at fremme et bestemt formål eller en bestemt energiteknologi.

De bedste hilsner

Kim Jørgensen, indehaver og energikonsulent

Kontakt EMOFyn

Tilbage til forsiden