Ingeniøren: Energiaftale svigter solceller

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Ingeniøren: Energiaftale svigter solceller

24. august 2018 Solceller 0

Dette indlæg stammer fra Dansk Fjernvarmes nyhedsbrev

Ingeniøren:
Energiaftalen svigter solceller

Denne sommer blev utrolig vindstille, og det viser med al tydelighed, at den netop indgåede energiaftale i Folketinget har fejlet på ét punkt: Solceller. Det mener bl.a. professor fra Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen, der kritiserer energiaftale for at ikke at tage højde for solcellernes reelle potentiale i den grønne omstilling.

– Vores beregninger viser, at vi vil have stor gavn af 2.000 til 2.500 MW solceller inden for de næste fem år, fordi solcellerne har en anden produktionsprofil end vindmøllerne, hvorved strømmen får højere værdi. Hvis ikke vi får solcellerne med, bliver den grønne omstilling bare dyrere, siger han til Ingeniøren.

Ifølge DTU leverede de eksisterende solcelleanlæg 17 procent mere strøm pr. enhed denne sommer, hvis man sammenligner med den samme periode i 2017. I o sammenligning med havvindmøllerne, så nåede solcellerne op på 60 procent af den kapacitet, som havvindmøllerne præsterede, og dermed var solcellerne med til at dæmpe den import af fossile brænds­ler, som blev resultat af hedebølgen.

Til sammenligning bliver det fremhævet, at bl.a. Energinet i dag taler for, at den opti­male andel af solcellestrøm i et dansk energisystem med rigtig gode vindressourcer ligger på mellem 10 og 20 pct., målt på energiproduktionen.