Cirkulær økonomi

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Cirkulær økonomi

21. september 2018 Uncategorized 0

KL skriver:

Den cirkulære kommune

Cirkulær økonomi kommer til at spille en stor rolle i de kommende år som en del af en global bæredygtig omstilling. På denne side samler vi materialer og inspiration til hvordan kommunen kan indtænke den cirkulære omstilling fremover.

Cirkularitet står højt på den politiske dagsorden

Cirkulær økonomi kommer til at spille en stor rolle i de kommende år og er højt på dagsordenen i både EU og hos Regeringen. Cirkulær økonomi er en del af en global bæredygtig omstilling, som mange af de største internationale virksomheder arbejder med og som taler direkte ind i FN’s 17 verdensmål. Derfor har KL udarbejdet et inspirationskatalog, som beskriver hvad cirkulær økonomi kan være i en kommunal kontekst.

Her på siden introduceres kort til begrebet cirkulær økonomi samt til inspirationskataloget og en medfølgende case- og eksempelsamling.

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om at få mest mulig værdi ud af de ressourcer vi bruger og samtidig undgå at generere affald. Ressourcerne indgår her i enten det biologiske eller tekniske kredsløb. Samtidig sigtes der mod at alle processer udføres med vedvarende energi. Affald skal populært sagt “designes ud” af systemet.

Behov for nye cirkulære forretningsmodeller

Virksomhederne skal omstille til en cirkulær forretningsmodel, hvor alle råmaterialer og produkter kan gå tilbage i brugs- og produktionskredsløb, så ressourcernes værdi udnyttes mest optimalt igennem produktets levetid. Det skal fx ske gennem produkter designet til adskillelse og ved brug af leasing, leje, service- og vedligeholdelsesaftaler, take-back, pay-per-use og delemodeller.  Herigennem mere affaldsforebyggelse, genbrug, istandsættelse, genfremstilling og genanvendelse som nøglerne til at undgå unødvendigt tab af værdi og i stedet skabe en positiv bæredygtig vækst- og erhvervsudvikling. Som resultat skabes derfor både økonomiske, men også klima, miljø og samfundsmæssige gevinster.

Læs mere om kommunernes rolle i cirkulær økonomi her