Undervisning og formidling

EMOFyn - uvildig og uafhængig energirådgivning

Undervisning, formidling og borgermøder

EMOFyn tilbyder mange forskellige former for undervisning og formidling.

Her er nævnt nogle eksempler:

Mest for uddannelsesinstitutioner, aftenskoler mv:

Termografering

Der undervises blandt andet i den praktiske anvendelse af termografikameraet, indstillinger, tolkning af termografibilleder, muligheder, begrænsninger og faldgruber. Underviseren er uddannet termografist efter den amerikanske ASNT norm (American Society for Nondestructive Testing) og har en stor praktisk erfaring.

Energimærkning

Der undervises i alt, hvad det brede emne energimærkning af bygninger omfatter. Underviseren er energikonsulent EMO 1 og EMO 2 med stor praktisk erfaring fra en lang række forskellige typer energimærkninger.

Varmepumper

Fremtiden er elektrisk og der installeres flere og flere varmepumper. Men der findes efterhånden en del installationer, som af forskellige grunde ikke er optimale. Undervisningen omfatter blandt andet varmepumpens opbygning og funktion og ikke mindst dimensionering, placering og andre praktiske forhold.

Start af egen virksomhed

Forløbet tager udgangspunkt i selskabsdannelse og ikke mindst, hvordan man kan gøre det selv uden brug af dyre rådgivere. Undervisningen kan ses som en praktisk understøttelse af den teoretiske undervisning i fagene erhvervsjura og erhvervsøkonomi.

ISO certificering

Hvis man vil udføre energimærker eller ønsker en blåstempling af måden virksomheden arbejder på, skal man vide noget om certificering i henhold til ISO 9001. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste ISO9001:2015, som alle ISO certificerede virksomheder skal opfylde senest i efteråret 2018. Den nye norm indeholder områder, der ikke findes i normen fra 2008.

Andre emner

Derudover tilbydes undervisning inden for en række andre emner som f.eks. belysning, bygningers energitab, energiberegninger med meget mere.

Mest for offentlige myndigheder, energiselskaber mv:

Borgermøder og formidling

Et eksempel kan være borgermøder i forbindelse med etablering af nye fjernvarmeområder eller andre energimæssige tiltag. Her kan EMOFyn deltage som den uvildige formidler af lovgivning, muligheder og begrænsninger samt yde uvildig og uafhængig energirådgivning.

Kontakt EMOFyn på tlf. 25 79 29 50 eller på mail info@emofyn.dk for at høre om de mange muligheder, eller hvis du har et behov, som ikke er beskrevet ovenfor. Sammen finder vi en løsning.

Kontakt EMOFyn

Tilbage til forsiden